Haber

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 60 KPSS ile işçi alıyor!

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, en düşük 60 KPSS puanına sahip lisans mezunu olma kuralı ile 70 sözleşmeli işçi alımı yapacak. Unvanlar, takımlar ve başvuru koşullarını merak edenler haberimizde.

GENEL ŞARTLAR

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen esaslara sahip olmak.

  • 2022 yılında KPSS(B)kümesi lisans eğitim seviyesindeki sınava KPSSP3 puanı ile girmiş olmak.

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

  • 657 sayılı Kanunun 4/B unsuruna eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumları tarafından sözleşmeleri feshedilirse veya süresi içinde sözleşmelerini tek taraflı olarak feshederlerse, sözleşme süresi, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar dışında, sözleşmeyi yenilemedikleri takdirde sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren sona erer. Kurumların sözleşmeli personel kadrolarında bir yıl geçmedikçe çalıştırılamazlar.” temeli sağlamaktır.

  • “7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik İncelemesi ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yapılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” veya “arşiv araştırması” sonucunda olumlu olmak.

ÖZEL KURALLAR VE UNVANLAR

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  1. Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, isim kaydı, askerliği ve kimliği ile ilgili bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri üzerinden sağlanacağından başvuru aşamasında adaylardan bu belgeler istenmeyecektir. Adayların bilgilerinde eksiklik olması halinde başvuru yapmadan önce ilgili kurumlara gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl kazananlar tarafından sunulacak belgeler ayrı olarak yayınlanacaktır.

  2. Yurt içi veya yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olan ve bu ilanda aranan eğitim kademesine denkliği olan adayların denklik belgeleri.

  3. Belge talep edilen durumlar için ilgili belgeler (Başvuru tarihleri ​​içinde alınan belgeler kabul edilmeyecektir.)

  4. Tüm durumlar için emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına dair belgeler (e-Devlet’ten veya SGK’dan barkod belgesi oluşturularak alınabilir. Bu belge, sonuçlar açıklandıktan sonra yerleştirme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.) .)

  5. Tüm olgular için kamu veya özel sağlık kuruluşlarından, görevini kesintisiz olarak yapmasına engel olacak bedensel veya ruhsal bir rahatsızlığı bulunmadığına ve vardiyalı çalışabileceğine ilişkin sağlık kurulu raporu. (Bu belge, sonuçlar açıklandıktan sonra listeye giren adaylardan istenecektir.)

NOT: e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak elde edilecek belgelerin başvuru tarihleri ​​içerisinde teslim alınması gerekmektedir. Aksi halde ibraz edilecek belgelerin asıllarının sisteme yüklenmesi esastır. Belgelerin noter veya resmi kurumlarca tasdikli suretleri de kabul edilecektir.

NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu Alımları“hizmet veya” Kariyer Kapısı” ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) 18 Nisan 2023- 02 Mayıs 2023 tarihleri ​​arasında internet adresi üzerinden yapılacaktır. Şahsen yapılan başvurular, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, başvuru sürecini eksiksiz ve eksiksiz yapmak, istenen belgeleri süresi içinde sisteme yüklemek ve belgelerde vermiş oldukları beyannameleri vermekle yükümlüdürler.

Bu hususlara uymayan adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. Sistemdeki gecikmeler veya aksaklıklar nedeniyle geç başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle adayların başvuru sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önemlidir.

KPSS puan sıralaması esas alınacak pozisyonlarda, KPSS puan sıralamasının esas alınacağı pozisyonlarda tek başına KPSS’den yüksek puan almak ilandaki sözleşmeli vaziyete yerleştirilemeyecek olup, KPSS için belirtilen genel ve özel kurallara sahip olmayan adaylar durum değerlendirilmeyecektir. Sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda; Mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecek, eşit olmaları halinde mezuniyet tarihi en erken olana öncelik verilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu